BlockspaperBlockspaper
BlockspaperBlockspaper
PROJECT
หรือ IOTA จะถึงจุดจบ ?
สืบเนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2019 ทาง IOTA นั้นก็ได้รับความนิยมลดลงมาเรื่อยๆ ทั้งที่โปรเจคก็ได้พัฒนาไปมากทั้งในด้านการอัพเกรดระบบและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของ Tangle เพื่มเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว แต่กระนั้นทาง IOTA Foundation ก็พบเจอปัญหาอย่างหนัก


Blockspaper News : สืบเนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2019 ทาง IOTA นั้นก็ได้รับความนิยมลดลงมาเรื่อยๆ

 ทั้งที่โปรเจคก็ได้พัฒนาไปมากทั้งในด้านการอัพเกรดระบบและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของ Tangle เพื่มเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว แต่กระนั้นทาง IOTA Foundation ก็พบเจอปัญหาอย่างหนัก 


โดยอุปสรรคชื้นใหญ่ที่ทางชุมชน IOTA เป็นกังวลนั้นคือเรื่องความเป็นศูนย์กลาง ( Centralized ) 

การที่ทาง IOTA Foundation ไม่ได้ทำการตลาด (Lack of Commercial) และการที่มี Use cases

ที่น้อยมากๆ (Small Ecosystem) 
3 ปัจจัยข้านต้นนี้ทำให้หลายๆฝ่ายทั้งในชุมชนและนักวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิตอลมองว่า ทาง ทีมงาน IOTA ต้องออกมาแก้ไขโดยด่วน ไม่เช่นนั้นโปรเจคก็จะค่อยๆได้รับความสนใจน้อยลงทั้งในแง่การลงทุนและเทคโนโลยี


อีกทั้งเงินทุนที่กำลังจะหมด
ยังไม่พอแค่นั้นมีนักวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิตอลได้ไปตรวจสอบดูว่าทาง IOTA Foundation เงินทุนเหลือเท่าไร ซึ่งในปัจจุบันทาง IOTA Foundation ได้ถือครองเหรียญ MIOTA (หรือเหรียญที่ใช้ใน IOTA Ecosystem) เป็นจำนวน 59.6 ล้านล้าน MIOTA ซึ่งคิดเป็นประมาณ 23.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ


โดยในปีที่ผ่านมาทาง IOTA นั้นได้เผาเหรียญ MIOTA ประมาณ 4.6 ล้านล้านต่อเดือน ซึ่งหากเราคำนวนโดยเรทนี้ทาง IOTA Foundation จะเผาเหรียญ MIOTA ที่ถืออยู่หมดภายในสิงหาคมปี 2021


แต่ถึงอย่างไรก็ตามทาง IOTA Foundation ก็มีเงินทุนสำรองจาก “Ecosystem Development Fund” 

ซึ่งถือเป็นเงินทุนสำรองที่เอาไว้สนับสนุนกับโปรเจคต่างๆที่ต้องการนำเทคโนโลยีของ IOTA มาใช้

อยู่ประมาณ 1.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ถึงกระนั้นด้วยจำนวนเงินแค่นี้ก็ไม่สามารถจะประคอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ 
โดย IOTA นั้นย่อมากจาก “Internet of Things Application” โดยใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger นั้นคือ เทคโนโลยีที่ทำการกระจายข้อมูลให้ทุกคนในเครือข่ายและทุกคนในเครือข่ายจะถือข้อมูลที่เหมือนกันทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องมีคนกลางในการเก็บข้อมูล 

หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IOTA ได้ที่ IOTA คืออะไร ?

 ที่มา : LINK IOTAProjectBlockchain
Blockspaper เป็นแหล่งข้อมูลและข่าวสาร Blockchain โดยเน้นมาที่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภารกิจของเราคือการจัดหา Blockchain/Fintech ข่าวและข้อมูลเชิงลึกที่อัพเดตล่าสุดในอาเซียนและทำหน้าที่เป็นคู่มือแนะนำแนวทางการลงทุนของโลก Crypto ในอาเซียนที่ดีที่สุด
บทความเพิ่มเติม