BlockspaperBlockspaper
BlockspaperBlockspaper

Blockspaper Research

Blockspaper เป็นแหล่งข้อมูลและข่าวสาร Blockchain โดยเน้นมาที่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภารกิจของเราคือการจัดหา Blockchain/Fintech ข่าวและข้อมูลเชิงลึกที่อัพเดตล่าสุดในอาเซียนและทำหน้าที่เป็นคู่มือแนะนำแนวทางการลงทุนของโลก Crypto ในอาเซียนที่ดีที่สุด